بقعه اين امامزاده، در پايين قلعه اژدهاپيكر قرار دارد و از طريق جاده ای كه منتهی به لار می شود به راحتی قابل دسترسی است، اين بنا مركز مسجدی را تشكيل می دهد كه در زلزله ۱۳۳۹ خورشيدی به كلی ويران شده است و از آثار اوليه و مواد ساختمان آن چيزی باقی نمانده و در سالهای اخير بنای جديدی بر آن احداث شده است، احتمالاً اين مسجد همان بنايی است كه واگان از آن نامبرده و آنرا توصيف نموده است و در سال ۱۹۸۰ م، وی معتقد بوده كه اين بنا ۶۰۰ سال عمر دارد.

معرفی بقعه امامزاده میرعلی بن حسین (ع)

علاوه بر امامزاده، گورستان دور تا دور بارگاه باقی مانده، كه بر اساس سنگهای مقبره گورستان كه يافت شده است، احتمالاً گورستان قديمی لار بوده است.

بقعه امامزاده که از جاذبه های لار میباشد،با ديواره های ضخيم خود مساحتی بالغ بر ۸ × ۸ متر دارد در گوشه های آن، در جنب شمال، ديواره های ضخيمی دارد.در مركز آن آرامگاه سيد مير علی بن حسين قرار دارد.

در طبقه كه حدوداً هشت متر ارتفاع دارد، يك پايه گنبدی از قطعات سنگ وجود دارد كه به عنوان پايه گنبد شناخته شده و از آجر بنا شده است، البته تغيير بناهای متعددی با تعميرات زياد به چشم می خورد، بطوريكه بخش اعظم گنبد و پايه های آن پس از زلزله سال ۱۳۳۹ خورشيدی، مجدداً تجديد بنا شده است.

معرفی بقعه امامزاده میرعلی بن حسین (ع)

نسب امامزاده علی بن حسين:

در كتاب تاريخ مفصل لارستان ص ۱۴۹۰ به نقل از روايات و نسخه های خطی موجود چنين می نويسد: مير علی بن حسين بن علی زير العابدين عليه السلام در سال ۱۱۲ هجری به دنيا امد و در سال ۱۳۲ همراه گروهی از يارانش وارد لارستان شده كه مصادف با واپسين سالهای فرمانروای خاندان اموی و همزمان با تلاشهای گسترده بنی عباس برای بدست گرفتن خلافت بود.

  چاه قلعه بندر شیراز تاریخ دوره هخامنشیان

حمزه برادر عالی قدر علي بن الحسين، صاحب چهار فرزند پسر، به نامهای مير احمد و مير حسين و مير حسن و مير محمد مراد بود كه همگی در نبرد با گبريان و دعوت اهالی اشكنان، به دين مبين اسلام شربت شهادت نوشيدند، مير احمد در طرف سهيلی اشكنان، به مسافت پنج ميل در كوه اهل مدفون است و صاحب بقعه و صحن و سرا است، مير حسن در سمت غربی اشكنان به مسافت يك ميل و نيم و مير محمد در كنار قبرستان اهالی اشكنان مدفون و صاحب بقعه و صحن هستند.

صاحب منتخب التواريخ لارستان حضور امامزاده علی بن حسين را در لار همزمان با جلوس عمادالدين محمود لاری در سال ۱۳۲ هجری می داند كه مردم از او استقبال نموده و او را پيشوا و مقتدای خود گردانيدند و به او عقيده بسيار داشتند،حكمران لار عمادالدين محمود نيز وی را احترام نموده، و مدت سی سال در لار پيشوای مردم بوده و تعداد زيادی را در راه صواب هدايت فرمود، و در سال ۱۶۲ هجری وفات يافته و در گوشه شهر لار مدفون گرديد. مدت عمرش پنجاه سال بوده است.

منبع : sinezanilar
نویسنده

یک نظر بنویسید