مزار پیر احمد خوافی در ابتدای خیابان پیر احمد مقابل حوزه علمیه احناف شهر خواف قرار گرفته است.این آرامگاه از جاذبه های تاریخی شهر خواف، بنایی مربع شکل است که دیوارهای آن از آجر ساخته شده است و به وسیله شبکه‌هایی به بیرون دید دارد. قدمت بنای فعلی این آرامگاه از دوران قاجاریه است.

خواجه غیاث الدین پیراحمد خوافی فرزند خواجه اسحق بن خواجه مجد الدین بن محمد بن خواجه فضل الله خوافی از رجال صاحب نظر و مورد اعتماد عصر تیموریان است در سال 820 (هـ-ق) در پی  فوت خواجه سید فخرالدین، صدراعظم، شاهرخ بعد از مشورت با علما و مقامات خواجه پیر احمد را به مقام وزارت منصوب کرد .

آرامگاه خواجه غیاث‏ الدین پیر احمد خوافى

وی سی سال در دربار شاهرخ کار می‏کرد در مدت وزارتش مدرسه غیاثیه‏ی خرگرد، مزار شیخ زین الدین خوافی، جماعت خانه مزار شیخ زین الدین ابوبکر تایبادی را بنا کرد، بعد از وفات شاهرخ در سال 850 (هـ-ق) به زیارت مکه رفت و در مراجعت سلطان محمد میرزا او را به وزارت منصوب کرد در ایام سلطنت بابر میرزا بعد از چهل سال وزارت به استقلال و خدمت بی‏دریغ به سلسله تیموری، در سال 875 (هـ-ق) مورد بی اعتنایی قرار گرفت و بعد از مدتی وفات یافت وی بعد از مرگ شاهرخ بین شاهزادگان تیموری چند صباحی میانجی‏گری کرد. گویی گردونه‏ی تاریخ مسئولیت هدایت ایام فترت تیموری را به‏ عهده خواف سپرده بود تا پیر احمد را مشیر و مشاور تیموریان بسازد. اکنون مزار وی مورد احترام مردم است.

آرامگاه خواجه غیاث‏ الدین پیر احمد خوافى

محل کنونی مقبره وی قسمتی از باغ بزرگی است که بنا به درخواست خودش در ابتدای ورود به آن دفن شده است، تا کسانی که از جلوی باغ عبور می‏کنند بادیدن مقبره او برای او فاتحه ای بخوانند. فرزند وی مجد الدین پیر احمد وزارت سلطان حسین بایقرا را داشته است و فصیح خوافی مورخ معاصر وی بارها از او نامبرده است.

منبع : shahrmajazi
نویسنده

یک نظر بنویسید