آشنایی با تل خاکستری در استان اصفهان

آشنایی با تل خاکستری در استان اصفهان

تل خاکستری در استان اصفهان و حاشیه غربی روستای مصر واقع است. این تپه مرتفعترین تخت منطقه (در اصطلاح جغرافیایی تخت  به مكانی گفته می شود که نسبت به زمینهای اطراف مرتفع تر باشد و بلندترین نقطه آن همانند یک تخت صاف و هموار باشد)  در ۱۲ كیلومتری شمال غربی روستاهای مصر و فرحزاد قرار گرفته است.

آشنایی با تل خاکستری در استان اصفهان

وجه تمایز تل خاكستری با سایر تخت ها در منطقه جنوب كویر مركزی در ارتفاع بلند آن و قرار گرفتن در مرز زیست بوم كویر و بیابان است. این موقعیت باعث شده است در منظره شمالی زمینهای صاف و یكدست كویر مركزی قابل مشاهده باشند و در منظره غربی تپه های ماسه ای  طولی (شمشیری) معروف به منطقه گله ریگ سرگردانی كه  در مرز كویر پایان می یابند.

این تل، در اثر فرسایش شکلی پلکانی یافته و از این رو مناظر جالبی را ایجاد کرده است. پوشش گیاهی بر روی تل خاکستری گیاهانی همچون ریش بز و درمنه دشتی است. بر روی راس تخت، سازمان جنگلها و مراتع برای مهار بادهای سطحی منطقه اقدام به کاشت درختچه های تاغ کرده است. جنس تپه از نوع خاکهای آهکی و مارن است. در سمت غرب مناظر گله ریگ سرگردانی و تخت بازو، در شرق مناظر دشت چیل کنده و در دور دست منطقه تخت عروس قابل رویت است. علت نامگذاری منطقه به تل خاکستری، رنگ خاکستری رنگ تپه است که از فواصل دور قابل شناسایی است.

آشنایی با تل خاکستری در استان اصفهان

در هنگام شب، سو سوی نور خودروها در محور دامغان-جندق در سمت شمال غرب در فاصله ۵۰ تا ۸۰ كیلومتری  قابل رویت است كه منظره ای شبیه به نوار مارپیچ روشنی در دل كویر ایجاد كرده است.

آشنایی با تل خاکستری در استان اصفهان

مسیر دسترسی

برای دسترسی به تل خاكستری باید از غرب روستای فرحزاد ۳ كیلومتر به سمت غرب بر روی یال چیل كنده حركت كرد و سپس ۸ کیلومتر به سمت شمال غرب تغییر مسیر داد تا به تل خاكستری رسید. برای دسترسی به این منطقه حتما از راهنمای آشنا به منطقه و تجهیزات ناوبری همچون جی پی اس استفاده نمایید. برای دسترسی به این منطقه به خودروهای کمک دار نیاز است.

دیدگاه خود را بنویسید

بلیط هواپیما