آبشار تارم نی ریز بزرگترین آبشار فصلی خاورمیانه

نویسنده:

حسین یوسفی

در تاریخ:

آبشار به آن عظمت تا چند قدمی اش رخ نمی نماید، گویی در حجاب سنگ ها فرو رفته و مرید را برای کسب مراد به هوس می اندازد.
در تمام طول مسیر صدای رودخانه و چشمه های کوچک بین راه نوازشتان می کنند.
وقتی به آبشار می رسید ابتدای عاشقیست، چشم هایتان را ببندید و بگذارید آبشار با قطره هایش بر گونه هایتان دست بکشد،

آنجاست که زمان حرف نفهم ترین موجود روی زمین است و به سرعت ثانیه ها را طی می کند.

آبشار تارم نی ریز بزرگترین آبشار فصلی خاورمیانهاگر اهل هیجان باشید همه چیز محیاست، بند کفش هایتان را محکم ببندید، بالاتر بروید و در باریکه ای پشت آبشار از نمایی کم نظیر طبیعت و شهر را در دور دست به نظاره بنشینید.

آبشار تارم نی ریز در موقعیت جغرافیایی E541716 N290742 در استان فارس واقع است. این آبشار در پنج کیلومتری شهر نی ریز و در دامنه کوه‌های جنوبی این شهر واقع بوده و تلفیقی از زیبایی‌های طبیعی چون چشمه، کوه، جنگل یک قنات زیبا به نام آبادزردشت بر زیبایی آن افزوده است.

آبشار تارم نی ریز بزرگترین آبشار فصلی خاورمیانه

شهر نی ریز دویست کیلومتری شیراز واقع است. آب آبشار و چندین چشمه در نزدیکی آن پس از عبور از میان درختان انجیر به گورآب می‌ریزد.

آبشار تارم یک آبشار فصلی با ارتفاع ۱۱۵ متر در شهرستان نی ریز استان فارس بوده و به عنوان بزرگترین آبشار فصلی خاورمیانه شناخته شده است.

آبشار تارم نی ریز بزرگترین آبشار فصلی خاورمیانه

ارتفاع این آبشار به ۱۱۵ متر می رسد و سر چشمه آن پس از اضافه شدن چندین چشمه دیگر در طول مسیر و گذر از جنگ های انجیر و تاکستان های انگور به حوضچه ای در بالای آبشار می ریزد تا پس از پر شدن، به پایین سرازیر شود.

محصولات سفر

دیدگاه خود را بنویسید