شهر نو پای کادنی دینار استان کردستان را بیشتر بشناسید

شهر نو پای کادنی دینار استان کردستان را بیشتر بشناسید

شهرستان کانی دینار یکی از شهرستانها نزدک به شهر مربوان است که در فاصله ۵ کیلومتر از آن قرار دارد. و یکی از شهرهای نوپا در استان کردستان به حساب می آید.

کانی دینار در فاصله ۵ کیلومتری شهر مریوان با وسعتی نزدیک به ۲۰۰ هکتار واقع شده است که یکی از شهرهای نزدیک به مریوان است که دارای پتانسیل های وسیعی در زمینه های مختلفی است.

شهر نو پای کادنی دینار استان کردستان را بیشتر بشناسید

وجود نخبگان و پیشکسوتان ورزشی یکی دیگر از پتانسیل های موجود در کانی دینار که نیازمند حمایت ویژه ای از سوی اداره ورزش و جوانان است که اگر به درستی مورد استفاده قرار گیرد می تواند به عنوان الگوی استان نیز محسوب گردد.

این ظرفیت ها و پتانسیل های موجود را شناخت و سپس یک افقی بیست ساله برای آن تهیه کرد چراکه این شهر نوپاست و نمی تواند همانند یک شهری که تمام مراحل شهری را طی نموده است انتظار داشت.

شهر نو پای کادنی دینار استان کردستان را بیشتر بشناسید

یکی از معضلات و مشکلات مهم موجود در این شهر وجود مرغداری های متعددی است که بوی تعفن آنها مردم را آزار می دهد و همچنین بوی تعفن فاضلابی است که وارد رودخانه موجود در این شهر می شود و این امر نیر نارضایتی مردم را در پی داشته و آنها را با مشکلات زیادی مواجه کرده است.

قسمتی از فاضلاب مریوان وارد رودخانه موجود در این شهر می شود و هرچند تصفیه خانه این شهر راه اندازی شده و مشغول به فعالیت است و تا اندکی از بوی تعفن آن نیز کاسته شده اما هنوز بوی زیادی داشته و مردم را آزار می دهد.

شهر نو پای کادنی دینار استان کردستان را بیشتر بشناسید

بیشترین تولید کلاش مربوط به شهر مریوان و محله جوجه سازی در شهر کانی دینار است و روستاهایی از شهر مریوان هستند که هرکدام سازنده بهترین قسمت این کفش اند و از این لحاظ شناخته شده اند به عنوان نمونه روستای ناو و هجیج بهترین بافت(رویه) کلاش و روستای دل معروف به ساخت بهترین زیره کلاش هستند.

دیدگاه خود را بنویسید

بلیط هواپیما