قلعه سنگی (داش قالا) در منطقه کوهستانی شمال کاغذکنان نزدیک به دره رودخانه قزل اوزن قرار دارد. وجود دره های عمیق و صخره های بزرگ اطراف، آن قلعه سنگی را به صورت دژ طبیعی نفوذ نا پذیری در آورده است.

این قلعه که به صورت یک روستا در آمده، در زمان های گذشته قلعه سنگی بوده است با استقرار ترکمانان سعدلو در کاغذکنان این محل به یک مرکز نظامی تبدیل شد.

منطقه ی تاریخی و زیبای قلعه سنگی میانه

در سال۱۱۷۲ هـ . ق محمد خان سعدلو حاکم کاغذکنان و خلخال حصارهایی در پایین قلعه سنگی و اطراف آن احداث کرد.محمد حسن خان سعدلو در سال ۱۲۰۳ هـ . ق ساختمان و برجهایی بر قلعه افزود. این قلعه چندین بار در معرض خطر و محاصره مهاجمان قرار گرفت.

در سال ۱۱۷۳ هـ . ق کریم خان زند به کاغذکنان حمله آورد و محمد حسن خان سعدلو را در آنجا محاصره کرد. محمد حسن خان پس از یک ماه تحمل محاصره سر انجام تسلیم کریم خان شد.

این قلعه را نیروهای ذوالفقار خان افشار خمسه نیز در سال ۱۱۹۴ هـ . ق محاصره کردند در جنگی که در گرفت ذوالفقار خان شکست خورد و قلعه از محاصره قوای او به در آمد.

منطقه ی تاریخی و زیبای قلعه سنگی میانهاین پرتگاه یکی از مناظر فوق العاده بخش کاغذ کنان میانه می باشد و بر روی آن قلعه سنگی وجود دارد. نکته ی هیجان انگیز قلعه این است که افراد می توانند خود را معلق بر بلندای یک پرتگاه رویایی احساس کرده و از یک هیجان ناب لذت ببرند.

همچنین مناظر زیبای طبیعت، قله سنگی بخش کاغدکنان را به یک دژ طبیعی نفوذ ناپذیر و از بهترین نقاط گردشگری میانه تبدیل کرده است.

  سفر به روستای تاریخی و عجیب کندوان

این قلعه که به صورت روستا در آمده، در زمان های گذشته قلعه سنگی بوده كه با استقرار ترکمانان سعدلو در کاغذکنان این محل به یک مرکز نظامی تبدیل شد.

منطقه ی تاریخی و زیبای قلعه سنگی میانه

این قلعه را نیروهای ذوالفقارخان افشار خمسه نیز در سال ۱۱۹۴ هـ.ق محاصره کردند و در جنگی ذوالفقارخان شکست خورده و قلعه از محاصره قوای وي خارج شد.

این پرتگاه یکی از مناظر فوق العاده زیبای بخش کاغذکنان میانه است و بر روی آن قلعه سنگی وجود دارد كه نکته هیجان انگیز قلعه این است که افراد می توانند خود را معلق بر بلندای یک پرتگاه رویایی، احساس کرده و از یک هیجان ناب لذت ببرند.

منبع : basijnews
نویسنده

یک نظر بنویسید