کلیبر نام شهرستانی است که در نزدیکی مرز آدربایجان و ارمنستان واقع شده است و به عنوان زیباترین شهرستان های ایران در استان آذربایجان شرقی می باشد و از جاهای دیدنی کلیبر می توان به مسجد جامع و حمام قدیمی شاه عباسی اشاره کرد.

حمام قدیمی کلیبر در زمان شاه عباس و به دستور وی همزمان با مسجد جامع کلیبر ساخته شده است . تا زمان حدود ۱۳۴۰ مورد استفاده عموم مردم قرار می گرفت .

بعدا بدلیل عدم شناخت از تاریخ این آثار باستانی توسط مسئولان شهر با نخاله های شهری پر شده بود که حدود ۱۰ سال پیش با نظارت سازمان گردشگری این آثار باستانی مرمت شده است. مسجد امامزاده کلیبر در مرکز شهر قرار دارد .

طول بنا ۵۰ متر عرض آن ۳۰ متر می باشد مسجد دارای گنبدی بزرگ است که در گذشته مناره ای به ارتفاع ۴۵ متر و قطر ۱۷ متر داشته که تا سال ۱۳۳۰ شمسی پابرجا بوده .

آشنایی با مسجد جامع و حمام شاه عباس کلیبر استان آذربایجان شرقی

این مناره به علت بمباران روس ها در شهریور ۱۳۲۰ آسیب دیده و در سال ۱۳۳۰ فرو ریخته است .در وسط این مسجد درخت داغداغان تنومندی رشد کرده و سر از وسط مسجد بیرون برآورده بود که در سال ۱۳۴۰ شمسی توسط امناء مسجد معدوم شده است .

مسجد جامع کلیبر در مرکز شهر قرار دارد . طول بنا ۵۰ متر عرض آن ۳۰ متر می باشد مسجد دارای گنبدی بزرگ است که در گذشته مناره ای به ارتفاع ۴۵ متر و قطر ۱۷ متر داشته که تا سال ۱۳۳۰ شمسی پابرجا بوده . این مناره به علت بمباران روس ها در شهریور ۱۳۲۰ آسیب دیده و در سال ۱۳۳۰ فرو ریخته است .

  آشنایی با منطقه نمونه گردشگری آغمیون - سهزاب شهرستان سراب

حمامی قدیمی شاه عباس روبه روی مسجد جامع کلیبر،  بوده که در زیر زمین قرار دارد. که شما نمی توانید از آن بازدید نموده بلکه یک پروژه ناتمام می باشد. تنها گنبدهای کوچکی که از کف زمین بیرون زده اند، قابل روِئیت هستند.که این گنبدها به منزله نورگیرهای حمام شاه عباس می باشند. تا سال ۱۳۵۲ هجری شمسی از این حمام استفاده می کرده اند.

آشنایی با مسجد جامع و حمام شاه عباس کلیبر استان آذربایجان شرقی

قدمت حمام شاه عباس به دوران صفوی می رسد که جزو ۹۹۹ بنای ساخته شده توسط شاه عباس بود که شاه عباس این بناها را در مناطق مختلف ایران برای اقامت کاروانیان بنا کرده بود. نور این حمام  توسط آینه ای طوری تابانده می شد که مناطق مختلف حمام دارای نور بود.

منبع : eghamat24،inbahala
نویسنده

یک نظر بنویسید