آشنایی با تریجگاه طبیعی برکه زیبای گوگلی

آشنایی با تفرجگاه طبیعی برکه زیبای گوگلی

برکه گُوگلی، برکه ای بسیار زیبا در روستای مجارشین و در دهستان گنبرف می‌باشد. این برکه بسیار زیبا و دیدنی در دامنه کوه چانگیل قرار گرفته است.

منابع تأمین‌کنندهٔ آب این برکه از آب‌های جاری ناشی از برف و باران و تعدادی چشمه های آغ دره می‌باشد و از طریق یک نهر این آبها به برکه منتقل می‌گردد.

آشنایی با تریجگاه طبیعی برکه زیبای گوگلی

برکه گوگلی ، برکه ای بسیار زیبا در جنوب روستای مجارشین و در دهستان گنبرف واقع است. این دریاچه دیدنی در دامنه کوه چانگیل قرار گرفته است .

 گوگلی ترکیبی از واژگان ایگُو به معنی آبی رنگ و گُل به معنی برکه است. آب دریاچه گوگلی در موارد کشاورزی و دامداری مورد استفاده قرار می گیرد.

دیدگاه خود را بنویسید