معرفی منطقه ی زیبای چشمه آب لت در فریدون شهر اصفهان

معرفی منطقه ی زیبای چشمه آب لت در فریدون شهر اصفهان

چشمه آب لت واقع در شهر پر از چسمه سار فریدون شهر محله وحدت آباد ، چشمه ای است پر آب در کوه‌های جنوب شرقی فریدونشهر که آب آن دائمی است، این چشمه از محل (مظهر) یا هستگاه با دو بخش (شعبه) تقسیم می شود.

یک شعبه به روستای سروشجان و دیگری به محلۀ وحدت آباد می رود، مصرف این آب کشاورزی است.

معرفی منطقه ی زیبای چشمه آب لت در فریدون شهر اصفهان

شهر فریدون شهر یکی از شهر های خوش آب و هوای استان اصفهان است که شما برای گشت و گذار در این شهر به هفته ها زمان نیاز دارید، زیرا این شهر مملو از چشمه سار های پر آب و آبشار های زیبایی است که دوست دارید در هر کدام از آن ها تنی به اب زده و تفریح کنید.

این شهر زیبا که چشمه، رودخانه و آبشار های پر آبی دارد بهترین مقصد گردشگری در تابستان به شمار می آید.  با جاذبه ها همراه باشید.

دیدگاه خود را بنویسید