تأثیرات تروریسم بر صنعت گردشگری جهانی

نویسنده:

مرتضی

در تاریخ:

تأثیرات تروریسم بر صنعت گردشگری جهانی

تروریسم یک تهدید مهم و تاثیرگذار بر صنعت گردشگری، گردشگران و زیرساخت های گردشگری است. حتی اگر حملات تروریستی به صورت مستقیم علیه گردشگران نباشد، تأثیرات انسانی، رسانه ای و اقتصادی آنها اغلب بسیار مهم است.

در حالی که جهان هنوز فکر می کند منابع طبیعی مانند نفت، گاز، طلا و سایر معادن با ارزش ترین منابعی هستند که سرنوشت یک کشور خاص را تعیین می کنند، اکنون نقش و پتانسیل های گردشگری به یکی از مهمترین زمینه های رشد اقتصادی در نظر گرفته می شود. اما این صنعت با یک تهدید جدی روبرو است: تروریسم

تروریسم در دهه های گذشته به دلیل افزایش فراوانی حملات تروریستی به موضوعی مهم و تکراری در گفتمان عمومی تبدیل شده است.

تروریسم یک تهدید مهم و تاثیرگذار بر صنعت گردشگری، گردشگران و زیرساخت های گردشگری است. حتی اگر حملات تروریستی به صورت مستقیم علیه گردشگران نباشد، تأثیرات انسانی، رسانه ای و اقتصادی آنها اغلب بسیار مهم است.

تاثیرات تروریسم بر صنعت گردشگری

تروریسم به عنوان یکی از پدیده‌های بین‌المللی امروزی، تأثیر عمیقی بر صنعت گردشگری در سراسر جهان داشته است. گردشگری به عنوان یکی از صنایع مهم اقتصادی در بسیاری از کشورها به عنوان منبع عمده‌ای از درآمد و اشتغال شناخته می‌شود. اما تروریسم به عنوان یک ریسک امنیتی، تأثیر مخربی بر این صنعت داشته و دارد. در ادامه، تأثیرات تروریسم بر گردشگری را به صورت دقیق مورد بررسی قرار می‌دهیم.

۱. کاهش تعداد گردشگران: یکی از تأثیرات اصلی تروریسم بر گردشگری، کاهش تعداد گردشگران در مقاصد تحت حمله است. حملات تروریستی می‌توانند باعث ترس و نگرانی گردشگران شوند و تاثیر مخربی را بر صنعت گردشگری ایجاد کنند.

۲. کاهش درآمد: کاهش تعداد گردشگران به معنای کاهش درآمد صنعت گردشگری است. این موضوع می‌تواند به تخریب اقتصاد مقاصد تحت حمله منجر شود، زیرا درآمد حاصل از گردشگری به تأسیسات هتل‌ها، رستوران‌ها، فروشگاه‌ها و متروهای محلی وابسته است.

۳. کاهش سرمایه‌گذاری: تروریسم می‌تواند سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری را کاهش دهد. افراد و شرکت‌ها ممکن است از سرمایه‌گذاری در مقاصد تحت حمله خودداری کنند، زیرا این سرمایه‌گذاری ممکن است با خطرات امنیتی همراه باشد.

۴. از بین رفتن اشتغال: صنعت گردشگری مشاغل زیادی را پوشش می دهد. کاهش تعداد گردشگران و درآمد ممکن است منجر به از بین رفتن شغل‌ها و کاهش فرصت‌های شغلی در این صنعت شود.

۵. تأثیر بر تصویر مقصد: تروریسم می‌تواند به ایجاد تصویر منفی یک مقصد گردشگری منجر شود. این تأثیر ممکن است به مدت طولانی باقی بماند و به تمامی صنعت گردشگری شهر یا کشور آسیب بزند.

۶. نیاز به افزایش امنیت: تروریسم نیاز به افزایش تدابیر امنیتی در صنعت گردشگری را افزایش می دهد. این امر نه تنها هزینه‌های اضافی برای مقاصد گردشگری ایجاد می‌کند، بلکه نیاز به تعداد بیشتری نیروی انسانی نیز دارد.

۷. تأثیر بر توسعه مکانی: تروریسم ممکن است به تأخیر در توسعه مکانی و تجدید نظر در پروژه‌های توریستی منجر شود. برخی پروژه‌ها ممکن است به دلیل نگرانی‌های امنیتی لغو یا به تعویق درآیند.

۸. از دست رفتن فرصت‌های فرهنگی: تروریسم ممکن است به از دست رفتن فرصت‌های تبادل فرهنگی و تبادل میان‌مللی منجر شود. گردشگران ممکن است از بازدید از مناطقی که به علت تروریسم آسیب دیده‌اند و یا در آنها تهدیدات تروریستی وجود دارد خودداری کنند.

با توجه به این تأثیرات منفی، مقامات و صنعت گردشگری باید تدابیر مناسبی برای پیشگیری از تروریسم و مدیریت آثار آن در صنعت گردشگری اتخاذ کنند. همچنین، همکاری بین المللی و تبادل اطلاعات از مهمترین راهکارها در مقابله با تروریسم و حفظ صنعت گردشگری است.

تأثیرات تروریسم بر صنعت گردشگری جهانی

تاثیرات اقتصادی تروریسم بر صنعت گردشگری

تروریسم به عنوان یک عامل امنیتی و اجتماعی با تأثیر عمیق بر صنعت گردشگری همراه است. تأثیرات اقتصادی تروریسم بر صنعت گردشگری عبارتند از:

کاهش تعداد گردشگران

تروریسم می‌تواند باعث ترس و نگرانی گردشگران شود و به کاهش تعداد آنها منجر شود. افراد ممکن است از سفر به مقاصدی که تحت حمله تروریستی بوده‌اند خودداری کنند. این موضوع می‌تواند به کاهش تقاضا و درآمد در صنعت گردشگری منجر شود.

وقوع حوادث تروریستی به صورت ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی می‌باشد، و این امر می‌تواند باعث ترس و احساس ناامنی در گردشگران شود. به عبارت دیگر، افراد ممکن است از سفر به مقاصدی که تحت حمله تروریستی بوده‌اند خودداری کنند.

این موضوع می‌تواند به کاهش تعداد گردشگران منجر شود. افراد ممکن است سفر به این مناطق را به تعویق بیاندازند یا به انتخاب مقاصد دیگر بپردازند که به نظر ایمن‌تر می‌آیند.

کاهش درآمد

کاهش درآمد گردشگری به دلیل تروریسم یکی از تأثیرات جدی و مهم تروریسم بر صنعت گردشگری است. این کاهش درآمد ممکن است به عوامل متعددی بازگردد و تأثیری منفی بر اقتصاد و توسعه کشورهای مقصد گردشگری داشته باشد. برخی از دلایل اصلی کاهش درآمد گردشگری به دلیل تروریسم عبارتند از:

 • کاهش تعداد گردشگران: تروریسم ممکن است باعث کاهش تعداد گردشگران در مقاصد گردشگری شود. گردشگران ممکن است از سفر به مناطقی که به تازگی تحت حمله تروریستی بوده‌اند یا مناطقی که به عنوان مقاصد غیرامن تلقی می‌شوند، خودداری کنند. این کاهش تعداد گردشگران به تأخیر در توسعه و رشد صنعت گردشگری و کاهش درآمد گردشگری منجر گردد.
 • کاهش تقاضا: تروریسم می‌تواند به کاهش تقاضا برای خدمات گردشگری در کشورهای توریستی منجر گردد. گردشگران کمتری به رستوران‌ها، هتل‌ها، فروشگاه‌ها و جاذبه‌های گردشگری مرتبط با کشور مقصد سفر می‌کنند، که به نزول درآمد این زیرساخت های گردشگری منجر می‌شود.
 • از دست رفتن رزرواسیون‌ها: گردشگران ممکن است به دلیل ترس و نگرانی رزرواسیون‌ها و سفرهای خود را لغو کنند. این موضوع می‌تواند به تأخیر در ترتیبات سفر، از دست رفتن سود برای شرکت‌های هواپیمایی، هتل‌ها و شرکت‌های گردشگری منجر شود.
 • کاهش فروش بلیت هواپیما: تروریسم ممکن است به کاهش تقاضا برای پروازها منجر شود. این موضوع باعث کاهش فروش بلیت هواپیما شده و درآمد شرکت‌های هواپیمایی را تحت تأثیر قرار دهد.
 • تأثیر بر امکانات مرتبط با گردشگری: کاهش درآمد و تقاضا ممکن است به تأثیر بر تجهیزات و امکانات مرتبط با گردشگری منجر گردد که این موضوع نیز در درازمدت به کاهش درآمدهای گردشگری منجر می گردد زیرا کاهش امکانات در حوزه گردشگری به معنای کاهش پذیرش گردشگران و کیفیت خدمات گردشگری می گردد.
 • تأخیر در توسعه گردشگری: حملات تروریستی ممکن است به تأخیر در توسعه و تجدید نظر در پروژه‌های توریستی منجر شوند. برخی پروژه‌ها ممکن است به دلیل نگرانی‌های امنیتی لغو یا به تعویق درآیند.

کاهش سرمایه‌گذاری

تروریسم می‌تواند تأثیرات عمیقی بر کاهش سرمایه‌گذاری در صنعت گردشگری داشته باشد. تأثیرات اصلی این مسئله عبارتند از:

 • کاهش اطمینان سرمایه‌گذاران: تروریسم باعث کاهش اطمینان سرمایه‌گذاران در صنعت گردشگری می‌شود. حملات تروریستی ناگهانی و غیرقابل پیش‌بینی هستند و ممکن است سرمایه‌گذاران نگران از دست رفتن سرمایه خود شوند. این امر ممکن است به از دست رفتن منابع مالی برای توسعه و تجدید نظر در پروژه‌های گردشگری منجر شود.
 • کاهش تامین مالی برای پروژه‌های گردشگری: سرمایه‌گذاران ممکن است از تأمین مالی برای پروژه‌های گردشگری در مناطق تحت حمله خودداری کنند. این موضوع می‌تواند به تأخیر در توسعه و بهبود تجهیزات گردشگری منجر شود.
 • کاهش توسعه پروژه‌های گردشگری: تروریسم ممکن است به تأخیر در توسعه پروژه‌های گردشگری منجر شود. افراد و شرکت‌ها ممکن است از سرمایه‌گذاری در پروژه‌هایی که در مناطق تحت حمله و ریسک امنیتی قرار دارند، خودداری کنند.
 • کاهش پروژه‌های جدید: تروریسم ممکن است به کاهش توسعه پروژه‌های جدید در صنعت گردشگری منجر شود. شرکت‌ها ممکن است از آغاز پروژه‌های جدید در مناطقی که به عنوان مقاصد غیرامن تلقی می‌شوند، پرهیز کنند.
 • کاهش رونق تجاری: کاهش در سرمایه‌گذاری و کمک به توسعه صنعت گردشگری ممکن است منجر به کاهش رونق تجاری در مناطق تحت حمله شود. این موضوع می‌تواند به کاهش تعداد فروشگاه‌ها و رستوران‌ها و از دست رفتن شغل‌ها منجر شود.

کاهش اشتغال

گردشگری صنعتی است که مشاغل زیادی در آن درگیر هستند. در واقع گردشگری نیازمند زنجیره ای از خدمات است که هریک از آنها می توانند مشاغل زیادی را ایجاد کنند. شرکت های مسافرتی، هتل ها، رستوران ها و فروشگاه ها فقط بخشی از زنجیره تامیت نیازهای حوزه گردشگری هستند که می توانند اشتغال زایی بالایی داشته باشند.

اما تهدیدات تروریستی می تواند تاثیرات منفی زیادی بر اشتغال در حوزه گردشگری داشته باشد. زیرا با کاهش گردشگران در کنار کاهش درآمد بسیاری از افراد ممکن است شغل خود را از دست بدهند.

تأثیرات تروریسم بر صنعت گردشگری جهانی

چه تمهیداتی برای جلوگیری از تاثیر تروریسم بر گردشگری وجود دارد؟

برای جلوگیری از تأثیر تروریسم بر صنعت گردشگری و حفظ امنیت گردشگران و توسعه اقتصادی مناطق گردشگری، می‌توان اقدامات و تمهیدات مختلفی را انجام داد. در ادامه به برخی از تمهیدات و اقدامات مهم در این زمینه اشاره می‌کنم:

تقویت امنیت و نظارت: افزایش امنیت و نظارت در مقاصد گردشگری از طریق افزایش تعداد نیروهای امنیتی و استفاده از فناوری‌های پیشرفته از جمله دوربین‌های مداربسته و سیستم‌های تشخیص متفرقه (X-ray و مغناطیسی) می‌تواند به پیشگیری از تروریسم و حفظ امنیت مقاصد گردشگری کمک کند.

آموزش و آگاهی: افزایش آگاهی گردشگران و کارکنان صنعت گردشگری از موانع امنیتی و چگونگی عملکرد در مواجهه با وقوع تروریسم مهم است. این آموزش‌ها باید شامل تشخیص نشانه‌های مشکوک، رفتار در مواجهه با حملات تروریستی و راهنمایی به گردشگران برای افزایش امنیت شخصی آن‌ها باشد.

مدیریت ریسک: توسعه استراتژی‌ها و طرح‌های مدیریت ریسک به منظور کاهش تأثیر تروریسم بر صنعت گردشگری مهم است. این شامل ارزیابی ریسک‌های امنیتی، تدابیر اضطراری، و توسعه پلان‌های مقابله با حملات تروریستی می‌شود.

همکاری بین‌المللی: همکاری با سایر کشورها و سازمان‌های بین‌المللی در زمینه‌های امنیتی و اطلاعاتی از اهمیت بالایی برخوردار است. اشتراک اطلاعات و تجربیات در مورد تروریسم و امنیت گردشگری می‌تواند به پیشگیری از حملات تروریستی کمک کند.

ارتقاء مفاهیم امنیتی: توسعه مفاهیم امنیتی در صنعت گردشگری و ترویج رفتار امنیتی در بین گردشگران و کارکنان از اهمیت بالایی برخوردار است. این شامل ارائه اطلاعات به گردشگران در مورد رفتارهای امنیتی و همچنین تشویق به گزارش در صورت مشاهده موارد مشکوک می‌شود.

ترویج مقاصد امن: ترویج مقاصد گردشگری که به عنوان امن تلقی می‌شوند می‌تواند به جذب توریست‌ها کمک کند. این می‌تواند با تبلیغات و افزایش آگاهی درباره امنیت مقصد‌های گردشگری صورت گیرد.

توسعه اقتصادی: ارتقاء توسعه اقتصادی و اشتغال در مناطق گردشگری می‌تواند از یکی از ریشه‌های تروریسم، یعنی بی‌کاری و فقر، جلوگیری کند.

مدیریت مرزی: مدیریت مرزی موثر و کنترل مرزی دقیق توسط مقامات مرزی می‌تواند ورود تروریست‌ها به کشورها را محدود کند.

مشارکت محلی: مشارکت محلی جوامع محلی در افزایش امنیت و پیشگیری از تروریسم اهمیت دارد. جوامع محلی می‌توانند به عنوان چشم‌ امنیتی محیط خود عمل کنند.

اطلاع‌رسانی و رسانه‌ها: رسانه‌ها و رسانه‌های اجتماعی می‌توانند نقش مهمی در اطلاع‌رسانی به مردم و مسئولین در مورد تهدیدات امنیتی و تدابیر امنیتی ایفا کنند.

با اجرای این تمهیدات و تدابیر، صنعت گردشگری می‌تواند تأثیرات منفی تروریسم را حداقل کند و امنیت گردشگران را تضمین کند. همچنین، همکاری بین‌المللی و اشتراک تجربیات می‌تواند به بهبود امنیت جهانی و پیشگیری از حملات تروریستی کمک کند.

محصولات سفر

دیدگاه خود را بنویسید