معرفی روستای نامق کاشمر

خراسان رضوی

معرفی روستای نامق کاشمر

روستای نامق کوهسرخ در شمال شرق ایران قدمتی دیرینه دارد. بر اساس شواهد و مستندات تاریخی موجود، پیشینه این روستا به دوران پیش از اسلام بازمی‌گردد.

خراسان رضوی

معرفی باغ ملی مشهد

باغ ملی مشهد درست در میان یکی از شلوغ‌ترین مراکز مسکونی و تجاری این شهر قرار دارد. همین امر، آن را به مکانی ویژه در این منطقه تبدیل کرده است.

خراسان رضوی

معرفی رشته کوه بینالود 

قله بینالود مشهورترین کوه در استان خراسان می باشد که دارای ۳۲۱۱ متر ارتفاع است و در چند کیلومتری شمال شهر نیشابور واقع شده است. بینالود که بخشی از رشته‌ کوه البرز است، مشهور به بام خراسان است.