لرستان

جاذبه تاریخی آسیاب گبری خرم آباد

آسیاب گبری خرم آباد یکی از آثار تاریخی استان لرستان و دیدنی های خرم آباد است. این بنای تاریخی قدمت بسیار زیادی دارد و گفته می‌شود در زمان ساسانیان احداث شده است.

معرفی رودخانه سزار متشکل از دو رودخانه ماربُره و رودخانه تیره

لرستان

معرفی رودخانه سزار لرستان متشکل از دو رودخانه ماربُره و رودخانه تیره

رودخانه سزار که گاهی به آن «آب دز» نیز می‌گویند، از شاخه‌های رودخانه دز است که خود رودخانه دز نیز شاخه ای از رودخانه کارون به‌شمار می‌رود و یکی از بزرگترین رودخانه‌های زیر حوضه کارون بزرگ در استان لرستان است.

بلیط هواپیما