۳۰ روز در اتیوپی (راهنمای سفر یک ماهه به اتیوپی)

کشور اتیوپی

۳۰ روز در اتیوپی (راهنمای سفر یک ماهه به اتیوپی)

اتیوپی مناظر بدیعی دارد از کوه های شمال این کشور که قله هایی صاف و مسطح دارند گرفته تا دشت نمک چند رنگ عجیب و باورنکردنی یا دریاچه مواد مذاب آتشفشان ارتا الا در Danakil Depression یا گیاهان و جانوران مختلفش (در این کشور مردم و کفتارها در صلح و صفا در کنار یکدیگر زندگی می کنند).