از جاذبه های موریتانی در شمال غربی آفریقا دیدن کنید

کشور موریتانی

از جاذبه های موریتانی در شمال غربی آفریقا دیدن کنید

موریتانی با نام رسمی جمهوری اسلامی موریتانی کشوری در شمال غربی آفریقا است. پایتخت این کشور نواکشوت است و بندر نواذیبو نیز دومین شهر مهم کشور می‌باشد. موریتانی از جنوب غربی با سنگال، از شرق با مالی، از شمال شرقی با الجزایر و از شمال غربی با صحرای غربی همسایه است.