جاذبه های دیدنی کامرون

کشور کامرون

جاذبه های دیدنی کامرون

کامِرون با نام رسمی جمهوری کامِرون کشوری است در غرب آفریقا و پایتخت آن یائونده است. این کشور در سال ۱۹۶۱ با اتحاد دو مستعمره فرانسه و انگلیس تشکیل شد. این کشور از شمال شرق با چاد، از شرق با آفریقای مرکزی و از جنوب با گابن، جمهوری کنگو و گینه استوایی همسایه است.