معرفی گابن ، کشوری در کنار خلیج گینه

کشور گابن

معرفی گابن ، کشوری در کنار خلیج گینه

جمهوری گابن کشوری است واقع در غرب آفریقای مرکزی ، در کنار خلیج گینه، در سواحل شرقی اقیانوس اطلس قرار گرفته است و با کشورهای جمهوری کنگو، کامرون و گینه استوایی همسایه است. شهر «لیبرویل» پایتخت گابن است.

بلیط هواپیما