گامبیا و جاهای دیدنی آن

کشور گامبیا

گامبیا و جاهای دیدنی آن

گامبیا با نام رسمی جمهوری گامبیا کشوری در غرب قاره آفریقا، یکی از کوچکترین کشورهای این قاره و پایتخت آن بانجول است. این کشور  در سال ۱۹۶۵ استقلال پیدا کرد. این کشور از شمال، شرق و جنوب با سنگال همسایه است.