بهترین جاذبه های گردشگری در پاراگوئه

کشور پاراگوئه

بهترین جاذبه های گردشگری در پاراگوئه

جمهوری پاراگوئه یا قلب آمریکای لاتین کشوری در قاره آمریکای جنوبی است که به دلیل کمبود منابع معدنی، اقتصادش بر پایه کشاورزی می‌‌گذرد. این کشور از جنوب و جنوب غربی با آرژانتین، از شرق و شمال شرقی با برزیل و از شمال غربی با بولیوی همسایه است.