بهترین جاذبه های گردشگری تاجیکستان

کشور تاجیکستان

بهترین جاذبه های گردشگری تاجیکستان

تاجیکستان، یکی از پنج جمهوری آسیای مرکزی، به پایتختی شهر دوشنبه. این کشور تا قبل از استقلال در سال ۱۹۹۱م یکی از جمهوری‌های پانزده‌گانه شوروی بود. بیشتر مردم تاجیکستان سنی حنفی هستند. شیعیان تاجیکستان به دو دسته امامیه و شیعیان اسماعیلیه تقسیم می‌شوند.