جاهای دیدنی تایچونگ تایوان

کشور تایوان

جاهای دیدنی تایچونگ تایوان

تایچونگ (Taichung) در غرب جزیره تایوان قرار گرفته که حدود ۳۰۰ سال از بنای آن می گذرد و آب و هوایی دلپذیر دارد.تایچونگ از نظر جمعیت سومین شهر بزرگ این جزیره است و کارخانه های بسیاری نیز در آن قرار دارند.