کشور استرالیا

فهرست کشور های استرالیا

استرالیا، کوچکترین قاره بر روی کره زمین در بین تمامی قاره ‌ها می باشد. از دیدگاه تخصصی زمین ‌شناسی، یک قاره شامل فلات قاره (نقاط زیر آب لایه پوسته زمین) هم خواهد شد.

کشور استرالیا

استرالیا در کدام قاره است؟

استرالیا یک کشور مستقل است که از سرزمین اصلی قاره استرالیا، جزیره تاسمانی و جزایر کوچک تر متعددی تشکیل شده و بین اقیانوس آرام و اقیانوس هند در نیم کره جنوبی واقع شده است.