با جزایر کوک ، یکی از زیباترین جزایر دنیا آشنا شوید

کشور جزایر کوک

با جزایر کوک ، یکی از زیباترین جزایر دنیا آشنا شوید

جزایر کوک در اقیانوس آرام جنوبی، شمال نیوزیلند، بین جزایر پولینزیای فرانسه و ساموآی آمریکا قرار دارد. این کشور شامل ۱۵ جزیره و ۲ آب‌سنگ است. ۱۵ جزیره این کشور که ۲۲۰۰۰۰۰ کیلومتر مربع از آب اقیانوس را از آن خود کرده‌اند به دو دسته جزایر جنوبی و شمالی آتول تقسیم می‌شوند.