موزه ملی اتومبیل آندورا + تصاویر

کشور آندورا

موزه ملی اتومبیل آندورا + تصاویر

موزه اتومبیل در آندورا یکی از مکانهای سرگرم کننده برای سرگرمی است برای خبرنگاران و به سادگی طرفداران ماشین های عقب خودرو. مجموعه ای از این موزه مدل های نادر از اتومبیل ها را جمع آوری کرده و در نظر گرفته شده است، گرچه بسیار زیاد نیست، اما یکی از ارزشمندترین در همه اروپا است.