جاذبه هایی که در اوکراین نباید از دست داد

کشور اوکراین

جاذبه هایی که در اوکراین نباید از دست داد

چند سال قبل، اوکراین در بین مسافرانِ جهان چندان شناخته شده نبود. اما از حدود ده پانزده سال پیش این کشور به منظور گسترش صنعت توریسم سرمایه گذاری‌های کلانی انجام داد. به ‌طوری‌ که طی سال‌های گذشته، بیش از یک و نیم میلیون توریست از سراسر جهان از اوکراین زیبا دیدن کردند.

انفجار اتمی چرنوبیل و

کشور اوکراین

انفجار اتمی چرنوبیل

چرنوبیل آلوده‌ترین منطقه از لحاظ تشعشع اتمی است، اما زندگی در آن جریان دارد. با اینکه چرنوبیل بعد از انفجار اتمی، قابل سکونت نیست، اما عده‌ای از ساکنان اصیل آن، پس از انفجار به خانه‌های خودشان بازگشتند و زندگی را در همان شرایط سخت تاکنون ادامه داده‌اند