جاهای دیدنی مولداوی

کشور مولداوی

جاهای دیدنی مولداوی

مولداوی کشوری محصور در خشکی در اروپای شرقی است که از غرب با رومانی و از شرق با اوکراین همسایه است. پایتخت مولداوی شهر کیشیناو است. مولداوی از غرب با رومانی و از شمال، شرق و جنوب با اوکراین همسایه است.