دسته بندی

کشور اتیوپی

دسته بندی
۳۰ روز در اتیوپی (راهنمای سفر یک ماهه به اتیوپی)

اتیوپی مناظر بدیعی دارد از کوه های شمال این کشور که قله هایی صاف و مسطح دارند گرفته تا دشت نمک چند رنگ عجیب و باورنکردنی یا دریاچه مواد مذاب آتشفشان ارتا الا در Danakil Depression یا گیاهان و جانوران مختلفش (در این کشور مردم و کفتارها در صلح و صفا در کنار یکدیگر زندگی می کنند).