آشنایی با ساحل عاج و مکان های گردشگری آن

کشور ساحل عاج

آشنایی با ساحل عاج و مکان های گردشگری آن

ساحل عاج کشوری است در غرب آفریقا. پایتخت آن یاموسوکرو است. که البته قبلاً پایتخت آن شهر آبیجان بوده‌است. همسایگان این کشور عبارت‌اند از غنا در شرق، گینه و لیبریا در غرب، مالی و بورکینا فاسو در شمال و از جنوب به اقیانوس متصل است.