دسته بندی

کشور سومالی‌لند

دسته بندی
با سومالی‌لند بیشتر آشنا شوید

سومالی‌لند با نام رسمی جمهوری سومالی‌لند، نامی است که قبایل پنج استان شمالی سومالی از ۱۹۹۱ به خود داده و از کشور سومالی جدا شده‌اند. پایتخت سومالی‌لند، هرگیسا است. هنوز هیچ کشوری در جهان، سومالی‌لند را به رسمیت نشناخته است.