جاذبه های طبیعی و دیدنی گینه بیسائو

کشور گینه بیسائو

جاذبه های طبیعی و دیدنی گینه بیسائو

گینه بیسائو با نام رسمی جمهوری گینه بیسائو کشوری است در غرب آفریقا در کناره اقیانوس اطلس شمالی، بین گینه و سنگال. پایتخت آن بیسائو است.