سنت کیتس و نویس و جاذبه های دیدنی آن

کشور سنت کیتس و نویس

سنت کیتس و نویس و جاذبه های دیدنی آن

فدراسیون سنت کیتس و نویس کشوری در آب‌های دریای کارائیب در قاره آمریکا است که از دو جزیره جدا از هم تشکیل شده و کوچکترین کشور قاره آمریکا از نظر مساحت و جمعیت به حساب می‌آید. پایتخت آن باستر است.