گزیده ای از جاذبه های گردشگری شیکاگو که شما بدون صرف هزینه از آنها لذت خواهید برد. حتما در سفر خود به شیکاگو به این اماکن سر بزنید.