دسته بندی

قطب جنوب

دسته بندی
جاذبه های گردشگری قطب جنوب

قطب جنوب شاید در نگاه اول فقط کوه های یخی و یا دریاچه های یخ بسته باشد ولی از لحاظ گردشگری همین موارد میتوانند به یکی از زیباترین جاذبه ها تبدیل شوند.