می توان در این باغ در حدود شش هکتار ، جنگل های استوایی شبیه سازی شده را که از قدمت خود باغ بیشتر می باشند را یافت. این باغ توسط  سه دریاچه های احاطه شده است و در   یکی از آنها موسم به “دریچه اکو” ، گونه هایی از حواصیل ، مرغان دریایی و اردک ها زندگی می کنند.

منبع :parsacity

سنگاپور با پیشرفت چشمگیری که در گذشته داشته است تبدیل به یکی از بهترین شهرهای جهان برای گردشگری شده است.