کشور استرالیا یکی از پهناورترین کشورهای دنیاست که طبیعت بیشترین سهم را در آن دارد. بطبع بیشترین جاذبه های گردشگری استرالیا در دل طبیعت آن است.