دسته بندی

کشور آبخاز

دسته بندی
Abkhazia flag vector. Vector Abkhazia flag blowig in the wind. EPS 10.

آبخاز نام سرزمینی است واقع در غرب قفقاز و کرانهٔ شرقی دریای سیاه که حدود ۲۴۲ هزار نفر جمعیت دارد که بیشترشان تابعیت روسی دارند. در فارسی، به تبع روسی نان آبخاز را گاه «ابخازیا» و به تبع عربی گاه «آبخازیه» هم نوشته‌اند.