معرفی کامل اوستیای جنوبی

کشور اوستیای جنوبی

معرفی کامل اوستیای جنوبی

اوستیای جنوبی سرزمینی مورد مناقشه در قفقاز جنوبی و شمال سرزمین گرجستان است که با نام جمهوری اوستیای جنوبی و کشور آلانیا اعلام استقلال کرده‌است. آلانيا پيش از خودمختاری و اعلام استقلال اوستيای جنوبی به‌عنوان يكی از 85 واحد فدرال روسيه از گرجستان جدا شده‌بود.

بلیط هواپیما