دسته بندی

کشور رومانی

دسته بندی
معدن عظیم ، عجیب نمک درشهر توردا رومانی

تا سال ۱۹۳۲ معدن عظیم نمک درشهر توردا (Turda) رومانی هنوز در  حال کار بود. این درحالی بود که افتتاح این معدن به قرن ۱۷ میلادی بازمی‌گردد. پس از این‌که این معدن بسته شد، یک بار دیگر پس از چیزی در حدود ۶۰ سال یک بار دیگر به عنوان یک جاذبه گردشگری، راه‌اندازی شد.