لیک دیستریکت در شهر کامبریا واقع در شمال غربی انگلستان بزرگترین پارک ملی این کشور بحساب می آید.

منطقه ای که مانند پالت رنگ یک نقاش در رنگ هایی فریبنده غرق شده. رنگ های بنفش، آبی و سبزی که همانند آن را در هیچ جای دنیا نخواهید دید.

منبع :7roozkhabar

انگلستان کشوری است که تنوع گردشگری در آن به وضوح دیده میشود. گردشگران همیشه یکی از مقاصد خود را انگلستان انتخاب میکنند.