دسته بندی

آبشارها

دسته بندی
آبشار ایگواسو ، از مشهورترین جاذبه های گردشگری کشور برزیل

یکی از مشهورترین جاذبه های گردشگری کشور برزیل، آبشار ایگواسو است. آبشار ایگواسو به شکل نعلی بوده و در مرز بین برزیل و آرژانتین قرار دارد ، آبشار ایگواسو با طول ۲.۷ کیلومتر توسط فردی اسپانیایی در سال ۱۵۴۱ به نام آلوار نونز کابزا د واکا کشف شد.