بهترین زمان برای سفر به کشورهای توریستی زمانی است که گردشگران کمتری به آنجا میروند زیرا قیمت هتل ها کم شده و هزینه سفر را پایین می آورند.

منبع :kojaro