تگ

آبشارخزه ایی “پشمکی “

مرورگر
جاذبه های متنوع گردشگری شهر رامیان

رامیان شهری در استان گلستان ایران و مرکز شهرستان رامیان است. شهرستان رامیان به نگین سرسبز گلستان معروف است. رامیان گلستان، سرزمین اسب های وحشی، جنگل های سرسبز و ارتفاعات مه گرفته است، جایی که هیچ جا مثلش نیست.