تگ

آبشارهای ریز و درشت

مرورگر
معرفی آبشار کیمون بابل

این روستا در جنگل واقع می باشد و از مناظر و چشم اندازهای بینظیری برخوردار می باشد عبور رودخانه ای دائمی از این روستا طراوت خاص به این روستا بخشیده