تگ

آبشار اسفجیر

مرورگر
گردشی تابستانی در استان خراستان شمالی

خراسان شمالی،سابقه ای دیرینه داردوعلاوه بربقایای شهرهاوقلعه هایقدیمی، مزاربزرگان علم ودین وعرفان ومحوطه های باستانی، طبیعت دلفریبی رانیزبه گردشگران عرضه می کند، به ویژه در بخشهای شمالی ترکه پوشیده ازجنگل است.

دیدنی های زیبای فاروج، فاروج پایتخت آجیل ایران

شهرستان فاروج یکی از شهرستانهای استان خراسان شمالی است. از فاروج به عنوان پایتخت آجیل ایران یاد میشود.شهرستان فاروج دارای مردمانی کرد، فارس و ترک زبان است که با خشکبار، آجیل و انواع برگه‌های میوه‌اش در کشور مشهور شده است.