تگ

آبشار اسفند

مرورگر
جاهای دیدنی نیکشهر ، نیک شهر سیستان و بلوچستان با فراوانی جاذبه های طبیعی

با آنکه همه تصور میکنند سیستان و بلوچستان استانی خشک و گرمسیر است اما شهرهایی همچون نیکشهر باعث می شوند که افکار راجع به این استان تغییر کند. نیکشهر نه تنها شهری خشک و کویری نیست بلکه جاذبه های گردشگری طبیعی فراوانی دارد و بخش قابل توجهی از جاذبه های گردشگری استان سیستان و بلوچستان را تشکیل می دهد.