تگ

آبشار تموران

مرورگر

از جمله اسطوره‌های قهرمان، پرندگان اساطیری، دیوهای بدجنس و شاهزاده‌های زیبا را شامل می‌شوند. همچنین ۴ دریاچه مصنوعی و یک نوار باریک ساحلی در محیط پارک ساخته شده که دارای مسیرهایی زیبا برای پیاده‌روی است. آبشار تموران تموران آبشاری ۳ طبقه است که در مجموع ارتفاع ریزش آب در آن به حدود ۲۰۰ متر می‌رسد. تموران بلندترین آبشار در لنکاوی است. جریان آبی که...