تگ

آبشار تنگ براق

مرورگر
سده

سده شهری است در بخش سده شهرستان اقلید استان فارس در جنوب ایران. این شهر و نواحی اطراف آن یکی از مهم‌ترین شکارگاه‌های پادشاهان ایران باستان بوده و تپه‌هایی باستانی در پیرامون این شهر دیده می‌شود. اهالی منطقه به زبان فارسی صحبت می کنند.