تگ

آبشار تودارک

مرورگر
جاهای دیدنی شیرود

شیرود یکی از شهرهای استان مازندران است که در بخش مرکزی شهرستان تنکابن واقع شده است. مردم شیرود به زبان مازندرانی و زبان گیلکی سخن می‌گویند. شیرود از سمت غرب به شهر کتالم و ساداتشهر و از سمت شرق به شهر تنکابن متصل است.