تگ

آبشار حسین آباد

مرورگر
جاذبه طبیعی و دیدنی دشت گل ها

دشت آفتابگردان در منطقه کالپوش یکی از جاذبه‌های گردشگری شهرستان شاهرود است.دشت آفتابگردان کالپوش در ۲۲۰ کیلومتری شمال شرق شاهرود قرار دارد.دشت کالپوش شهرستان شاهرود هم از آن دشت‌هایی است که در بهار زیبایی خیره کننده‌ای دارد.