تگ

آبشار خان به بین

مرورگر
جاذبه ها و دیدنی های شهر خان ببین

خان ببین ( خان به بین ) یکی از شهرهای زیبا  وخرم و زرخیز گلستان می باشد.این شهر مرکز بخش فندرسک می باشد.فندرسک دارای وسعت فراوانی است و از دهانه زرین گل علی آباد کتول شروع و تا نوده خاندوز آزادشهر ادامه دارد.