تگ

آبشار خلونگ لان

مرورگر
آبشارهای زیبا و جذاب تایلند

تقریبا به هر شهری از تایلند که سفر داشته باشید، می توانید آبشارهای زیبایی را نظاره گر باشید. بعضی شهرهای تایلند بیشتر به خاطر ساحلشان و برخی دیگر به واسطه جشن ‌هایشان مشهورند. حتی اگر به خوبی پیرامونتان را بگردید، ممکن است بتوانید یک واحه آب در غیرمنتظره ‌ترین جاها پیدا کنید.